Etikettarkiv: Konstitutionell rätt

Socialsekreterare frias från tjänstefel

Hovrätten: En socialsekreterare hade åtalats för tjänstefel efter att ha omhändertagit en liten flicka innan domen avseende flickan hade vunnit laga kraft. Men såväl tingsrätten, som nu hovrätten, friar socialsekreteraren.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, Socialrätt, Förvaltningsrätt övrigt

Tingsrätt kritiseras av JO

JO: Kalmar tingsrätt och två av tingsrättens domare kritiseras av Justitieombudsmannen för hur man hanterat ett antal frågor i samband med handläggningen av ett mål om vårdnad om barn med mera.

Rättsområde: Familjerätt, Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter, Allmän processrätt

HD avgör ersättning för dubbelbestraffning

HD: För första gången har Högsta domstolen avgjort ett mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem, det vill säga dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, EKO-brott, Allmän processrätt, Inkomstskatt

Husrannsakan på Aftonbladet står fast

Hovrätten: Efter ett rån i Kista Galleria i Stockholm begärde åklagaren att husrannsakan skulle ske hos Aftonbladet eftersom där fanns övervakningsfilmer från rånet. Tingsrätten biföll och nu gör hovrätten samma bedömning. Åtgärden syftar inte till att beslagta föremål som omfattas av av regeln om beslagsförbud.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Allmän straffrätt, Brott mot person

Polisman frias från åtal om tjänstefel

Hovrätten: En polisman misstänkte att en person hade begått narkotikabrott och vidtog ett antal tvångsåtgärder mot mannen. Polisen åtalades för tjänstefel och enligt hovrätten hade han visserligen agerat felaktigt när han underlåtit att inhämta beslut från förundersökningsledaren, men denna underlåtenhet innebär inte att han kan dömas för tjänstefel.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, Allmän straffrätt, Brott mot samhället

HD häver beslag mot DN-reporter

HD: Efter att militärpolisen i höstas tagit en reporters minneskort i beslag häver nu Högsta domstolen beslaget. Detta då en tillämpning av den aktuella straff- bestämmelsen skulle komma att stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagarna.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter, Allmän straffrätt, Allmän processrätt