Etikettarkiv: konsumentavtal

Advokatarvode omfattas av EU-direktiv

EU-domstolen: I ett mål rörande anspråk på betalning av advokatarvode slår nu EU-domstolen fast att direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal är tillämpligt på avtal om tillhandahållande av juridiska tjänster som ingås mellan en advokat och en konsument.

Rättsområde: Avtalsrätt, Konsumentskydd, Inre marknaden, Övrig EU-rätt