Etikettarkiv: Konton

Det så kallade Blocketmålet

Varbergs tingsrätt dömer idag 21 av 22 åtalade personer i det s.k Blocketmålet för grova bedrägerier, några till fängelse upp till två år. Mer än 250 personer har lurats att sätta in pengar på konton utan att få någon vara. De dömda skall återbetala dessa belopp.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Undersköterska fälls för mutbrott

Hovrättsdom: Undersköterskan har själv inte fått pengar av den boende på vårdhemmet men däremot hennes styvbarn. Trots att hon inledningsvis inte kände till testamentet döms hon för mutbrott då hon senare inte agerat för att hindra en utbetalning av legaten, utan snarare medverkat genom att anvisa konton för överföring av pengarna. Dessutom förklaras drygt 90.000 kronor förverkade hos henne.

Rättsområde: Allmän straffrätt

Registrering av bouppteckning

Bouppteckning, boutredning och registrering av bouppteckning En bouppteckning kan ibland vara en långdragen och svår process. Kanske finns det ingen som har möjlighet, kunskap eller ork att sköta allt det praktiska i samband med en nära anhörigs bortgång. Vi på Waldenberg Melin Advokatbyrå har många års erfarenhet och stor kunskap inom detta område. Genom att anlita en sakkunnig kan Du undvika osämja mellan dödsbodelägarna och även undvika en alltför långdragen boutredning.

När en person med tillgångar gått bort måste en bouppteckning göras. En bouppteckning innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. En bouppteckning fungerar som legitimationshandling för dödsboet och behövs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken samt krävs även för att en eventuell ny ägare skall kunna få lagfart på den avlidnes fastighet. En bouppteckning måste registreras hos Skatteverket.

Nästa steg i avvecklingen av ett dödsbo är en boutredning. En boutredning innefattar alla beslut som tas rörande avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder. Din jurist på Waldenberg melin Advokatbyrå hjälper Dig med boutredningen på ett snabbt, smidigt och professionellt sätt.

När bouppteckningen och boutredningen är gjord kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna skall fördelas. Tillgångarna delas upp genom ett arvskifte. Arvskiftet godkänns slutligen av samtliga dödsbodelägare.

Om Du har frågor rörande bouppteckning, boutredning eller arvsskifte är Du välkommen att kostnadsfritt kontakta våra advokater och jurister. Vi erbjuder fastpris på många av dessa tjänster; kontakta oss så berättar vi mer.

Dom i Blocketmålet

Tingsrättsdom: Varbergs tingsrätt dömer idag 21 av 22 åtalade personer i Blocketmålet för grova bedrägerier, några till fängelse upp till två år. Mer än 250 personer har lurats att sätta in pengar på konton utan att få någon vara. De dömda ska återbetala dessa belopp.

Rättsområde: Egendomsbrott