Etikettarkiv: Kreditprövning

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning och sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen

Frågan om vad som krävs för att uppfylla kravet på att en kreditprövning enligt 12 § konsumentkreditlagen ska vara grundad på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. (Mål nr 5868-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 529-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Verksamhet med automatisk kreditprövning till och fakturaköp av handlare kräver ej tillstånd enligt lag

Ett finansbolags verksamhet som består i att bl.a. lämna kreditupplysningar till och förvärva fordringar av handlare genom en automatiserad affärsmodell kräver inte tillstånd enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Finansinspektionens beslut och förvaltningsrättens dom, med innebörden att bolaget förelades att upphöra med verksamheten, upphävs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten upphäver varning och sanktionsavgift för H & M

Kammarrätten har i dag upphävt Konsumentverkets beslut om varning och sanktionsavgift för H & M Hennes & Mauritz Sverige AB. Kammarrätten anser att de uppgifter om konsumenters ekonomiska förhållanden som bolaget har använt vid sin kreditprövning är tillräckliga och att det därför inte finns grund för något ingripande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen