Etikettarkiv: Kriminalvården

Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt fria…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt fria…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål Ä 1356-15

Umeå tingsrätt har förelagt Kriminalvården att yttra sig över vad klaganden anfört i sitt överklagande av övervakningsnämndens beslut om särskilda föreskrifter och geografisk begränsning samt att ange om förhandling är påkallad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kriminalvården skulle inte avslagit återvisat mål

HFD: Kammarrätten hade bifallit en fängelsedömd mans intensivövervakning och återförvisat målet till Kriminalvården, som dock inte beviljade den nya ansökan. HFD konstaterar att kammarrätten avgjort målet och att Kriminalvården bara skulle bestämt föreskrifter. Målet skickas återigen tillbaka.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt, Brott mot person