Etikettarkiv: Läkemedel

Hovrätten skärper straffet i mål om vapen- och narkotikabrott

Hovrätten för Övre Norrland har i dag huvudsakligen fastställt tingsrättens domar mot en 35-årig man som i två mål åtalats för flera fall av bland annat vapen- och narkotikabrott. Mannen döms i hovrätten även för en inbrottsstöld av vapen och narkotikaklassade läkemedel, som han i tingsrätten frikändes ifrån. Hovrätten skärper de fängelsestraff som tingsrätten dömt ut så att det sammanlagda…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i ärenden om tilläggsskydd för läkemedel

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i åtta ärenden som gäller frågan om patenthavare har rätt att få omprövning av vissa beslut meddelade av Patent- och registreringsverket trots att tiden för att överklaga besluten gått ut. De beslut som patenthavarna ville ha omprövade gällde förlängt patentskydd för vissa läkemedel, så kallat tilläggsskydd. Patenthavarna begärde omprövning…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om godkännande av läkemedel

Fråga om det funnits förutsättningar för förvaltningsrätten att i ett partiellt avgörande pröva om Läkemedelsverkets beslut om godkännande av försäljning av läkemedel strider mot 4 kap. 6 och 9 §§ läkemedelslagen. (Mål nr 3882-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3885-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Östrogenprodukt omfattas inte av läkemedelsförmånerna

Läkemedlet Vagifem vaginaltablett 10 µg ska inte längre ingå i läkemedelsförmånerna. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag, och ändrar därmed inte Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut. Detta eftersom läkemedlet inte har visats vara kostnadseffektivt i förhållande till andra likvärdiga läkemedel som finns tillgängliga på marknaden, och som är subventionerade.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål om e-cigarettprodukter ska föredras

HFD meddelade den 27 maj 2015 prövningstillstånd i en fråga om e-cigarettprodukter som innehåller en viss mängd nikotin utgör läkemedel i den mening som avses i 1 § läkemedelslagen. Målet har varit föremål för kommunikation men är inom kort färdigt att föredras för domstolens ledamöter. När ett avgörande är klart kommer detta att publiceras på nyhetsplats på domstolens hemsida. Vi kommer inte a…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkare döms för grovt narkotikabrott<br>(mål B 1357-12)

Hovrättens tredje avdelning har idag meddelat dom i målet mot den läkare som skrivit ut narkotikaklassade läkemedel i stor omfattning. På samma sätt som tingsrätten, dömer hovrätten mannen för grovt narkotikabrott. Hovrätten skärper dock straffet något och dömer mannen till fängelse 4 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkare döms för grovt narkotikabrott<br>(mål B 1357-12)

Hovrättens tredje avdelning har idag meddelat dom i målet mot den läkare som skrivit ut narkotikaklassade läkemedel i stor omfattning. På samma sätt som tingsrätten, dömer hovrätten mannen för grovt narkotikabrott. Hovrätten skärper dock straffet något och dömer mannen till fängelse 4 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

E-cigaretter får inte säljas utan godkännande från Läkemedelsverket

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att ett bolags e-cigaretter och påfyllnadsvätskor omfattas av bestämmelserna om läkemedel och därför inte får säljas i Sverige utan tillstånd från Läkemedelsverket. Domstolen motiverar sitt beslut med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid rökavvänjning och för att lindra tobaksabstinens.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

E-cigaretter får inte säljas utan godkännande från Läkemedelsverket

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att ett bolags e-cigaretter och påfyllnadsvätskor omfattas av bestämmelserna om läkemedel och därför inte får säljas i Sverige utan tillstånd från Läkemedelsverket. Domstolen motiverar sitt beslut med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid rökavvänjning och för att lindra tobaksabstinens.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillämpning av läkemedelslagen

Fråga om e-cigarettprodukter som innehåller en viss mängd nikotin utgör läkemedel i den mening som avses i 1 § läkemedelslagen (1992:859). (Mål nr 1385-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5313-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Alkolås stoppas efter intag av mediciner

HFD: Efter två rattfyllerier fick mannen alkolås. Men efter att han opererats och fått narkotikaklassade läkemedel undanröjdes beslutet om alkolås och körkortet återkallades. Även ett tillfälligt intag av narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination anses som bruk av narkotika och därför var det rätt att undanröja beslutet, anser en oenig domstol.

Rättsområde: Trafikrätt, Förvaltningsrätt övrigt