Etikettarkiv: Länkar

Svensk upphovsrättslag strider inte mot EU-rätten

EU-domstolen: Den svenska upphovsrättslagen, som bland annat innebär förbud att lägga ut länkar till TV-sändningar, strider inte mot EU-direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Det slår nu EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande till Högsta domstolen.

Rättsområde: Immaterialrätt, EU-immaterialrätt, EU-process, Övrig EU-rätt

Köp av konkurrents kännetecken på Google AdWords är inte varumärkesintrång

Tingsrättsbeslut: Det saknas sannolika skäl för varumärkesintrång när ett företag köper sin konkurrents varumärke som sökord på Google. Detta då varken annonsen eller hemsidan den länkar till innehåller någon antydan om en koppling mellan företagen. Svarandebolagets ombud advokat Petter Holm kommenterar beslutet.

Rättsområde: Varumärkesrätt