Etikettarkiv: legat

Prövningstillstånd meddelat i mål om körkort

Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund för åtgärden undanröjts. (Mål nr 2750-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1353-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt har idag meddelat friande dom i det s.k. SOS Alarm-målet

Stockholms tingsrätt har idag friat den SOS-sjuksköterska som stått åtalad för grovt vållande till annans död i januari i år i Stockholm. SOS-sjuksköterskan underlät att skicka ambulans till en ung man som ringde in till SOS Alarm, trots att en eller flera av hans vitala funktioner andning, cirkulation och medvetande var allvarligt hotade.  Enligt tingsrätten har det utan tvekan ålegat…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Avgörande: T 2762-14

Ersättning när mark tas i anspråk för naturreservat. När beslutet om naturreservat medför att åkerbruk och bete inte kan återupptas på mark som under lång tid legat i träda har beslutet ansetts avsevärt försvåra en ”pågående markanvändning” (31 kap. 4 § miljöbalken).

Hissprövning i förtalsmål

HD-beslut: HD ska nu pröva frågan om DN:s chefredaktör är straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig för uppgifter i en artikel som legat på DN:s webbsida under hennes tid som ansvarig utgivare men som publicerats dessförinnan.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

Lån var inte gåva

HD-dom: Modern får tillbaka hälften av topplånet som hon hjälpte dottern och den tidigare svärsonen med. Bevisbördan för att modern, som gåva, efterskänkt sin rätt att kräva svärsonen på hans andel har legat på svärsonen. Och eftersom han inte lyckats visa detta ska han återbetala 58.000 kronor till modern.

Rättsområde: Fordringsrätt