Etikettarkiv: Migrationsverket

Värnpliktig inte utesluten från att anses som flykting

Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten. Han har därför inte ansetts utesluten från att anses som flykting.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsverket ska pröva en utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om utlänningen inte uppfyller en eller flera av de i 16 e § tillfälliga lagen uppställda förutsättningarna. Migrationsverket är därför skyldigt att ta upp en sådan ansökan till prövning i sak och inte avvisa den.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Asylansökan från utlänning med skyddsstatus i annan EU-stat ska prövas i Sverige

En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat ska inte avvisas utan prövas i sak om Migrationsverket samtidigt som denna ansökan handläggs också prövar en asylansökan för sökandens barn och barnet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Organiserande av människosmuggling har inte ansetts föreligga även om de tillstånd som behövdes skulle ha utfärdats på grundval av oriktiga uppgifter av organisatören

Brottet organiserande av människosmuggling förutsätter att verksamheten gäller utlänningar utan sådana tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Det aktuella fallet föranledde den principiella frågan vad som gäller om utlänningarna hade tillstånd, men dessa grundades på oriktiga uppgifter som organisatören såsom ett led i verksamheten har lämnat till Migrationsverket. Högsta domstolen har nu…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Organiserande av människosmuggling har inte ansetts föreligga även om de tillstånd som behövdes skulle ha utfärdats på grundval av oriktiga uppgifter av organisatören

Brottet organiserande av människosmuggling förutsätter att verksamheten gäller utlänningar utan sådana tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Det aktuella fallet föranledde den principiella frågan vad som gäller om utlänningarna hade tillstånd, men dessa grundades på oriktiga uppgifter som organisatören såsom ett led i verksamheten har lämnat till Migrationsverket. Högsta domstolen har nu…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#migjuridik Prövningstillstånd för mål rörande ersättning till offentligt biträde

Förskott på ersättning till offentligt biträde. Fråga om Migrationsverket har haft fog för att avslå begäran om förskott med motiveringen att ersättning kan antas bli fastställd inom sex månader, beräknat från den dag begäran om förskott kom in. (Mål nr UM 2351-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#migjuridik Ett beslut av Migrationsverket att inte betala ut ersättning i förskott till ett offentligt biträde kan överklagas

#migjuridik Ett beslut av Migrationsverket att inte betala ut ersättning i förskott till ett offentligt biträde kan överklagas

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#migjuridik Prövningstillstånd meddelat för mål om uppehållstillstånd

Fråga om vilken betydelse reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd har när det gäller kraven om rekryteringsförfarandet i 6 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen. Även fråga om rekryteringsförfarandet avbryts när en ansökan om arbetstillstånd inkommer till Migrationsverket. (Mål nr UM 1963-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut: När polisen beslutat om överföring enligt Dublinförordnigen ska ett överklagande av beslutet prövas av domstol och inte av Migrationsverket

Beslut: När polisen beslutat om överföring enligt Dublinförordnigen ska ett överklagande av beslutet prövas av domstol och inte av Migrationsverket

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut: När Migrationsverket prövat frågan om uppehållstillstånd (anknytning) är det olämpligt att migrationsdomstolen avslår överklagandet för att ansökan gjorts först efter inresan

Beslut: När Migrationsverket prövat frågan om uppehållstillstånd (anknytning) är det olämpligt att migrationsdomstolen avslår överklagandet för att ansökan gjorts först efter inresan

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen beviljar inte asylsökande man från Bagdad uppehållstillstånd

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, har idag beslutat att avslå överklagandet av ett så kallat vägledande beslut meddelat av Migrationsverket gällande en asylsökande man (A) från Bagdad, Irak. A får således inte uppehållstillstånd i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt ger Migrationsverket rätt att fortsätta hyra lägenheter för asylsökande

Svea hovrätt har beslutat att Migrationsverket ska få fortsätta hyra ett antal lägenheter i Hedemora från det kommunala bostadsbolaget AB Hedemorabostäder. Intresset för Migrationsverket att upplåta lägenheter till asylsökande väger tyngre än hyresvärdens intresse att upplåta lägenheterna till personer som står i den kommunala bostadskön.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten friar mutbrottsdömd på Migrationsverket

Hovrätten frikänner nu en tjänsteman vid Migrationsverkets kontor i Malmö som av tingsrätten dömts till tre års fängelse för mutbrott m.m.. Tingsrättens friande dom mot en kollega till mannen står fast. En tredje tilltalad döms till nio månaders fängelse för medhjälp till grov urkundsförfalskning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

14 års fängelse för mordförsök

En 50-årig man som skjutit sin ex-fru utanför hennes SFI-skola i Gårda döms till 14 års fängelse för försök till mord och olaga hot. Mannen ska också betala drygt 1,6 miljoner kr i skadestånd till ex-frun, som fick mycket allvarliga och bestående skador i form av förlamning från nacken och nedåt. Däremot ogillades åklagarens yrkande om utvisning, detta eftersom Migrationsverket bedömt att manne…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationscentrum i Norrbotten ger många nya arbetstillfällen

För jurister kommer en mycket god arbetsmarknad att råda i Norrbotten framöver. På Förvaltningsrätten i Luleå mer än fördubblas antalet anställda i samband med att man blir landets fjärde migrationsdomstol. – Ett migrationscentrum håller på att växa fram i Norrbotten med fjärde migrationsdomstolen och Migrationsverket som stora aktörer i regionen, säger Victoria Bäckström, lagman vid…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen