Etikettarkiv: miljöbrott

Vattenkraftsbolag döms för allmänfarlig vårdslöshet och miljöbrott

Hässleholms tingsrätt har idag dömt ett mindre vattenkraftsföretag att betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor för allmänfarlig vårdslöshet och miljöbrott som begåtts i näringsverksamheten av en tidigare vd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål om grovt miljöbrott på Gotland

Svea hovrätt kommer att meddela dom i mål nr B 1950-12 angående grovt miljöbrott den 27 mars 2013 (överklaganden av Gotlands tingsrätts dom den 30 januari 2012 i mål nr B 678-09). Domen kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på Mark- och miljööverdomstolens kansli från kl. 11:00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen