Etikettarkiv: mordbrand

Livstids fängelse för dubbelmord och mordbrand i Tullinge

Idag den 10 januari 2017 har tingsrätten meddelat dom i mål B 6316-17. En 27-årig man döms för mord i två fall, mordbrand, brott mot griftefrid och grov stöld till fängelse på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms till två års fängelse för mordbrand

Värmlands tingsrätt meddelar dom mot den man som stått åtalad för mordbrand och grov mordbrand i Hagfors. Mannen döms till två års fängelse för mordbranden i Blinkenbergsparken i Hagfors.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Den s.k. försökspunkten har vid mordbrand ansetts nådd när en bussruta krossats och dieselolja hällts in i bussen

Två män som åtalats för försök till mordbrand har i dag dömts av Högsta domstolen för försök till mordbrand respektive medhjälp till försök till mordbrand. Mordbranden skulle, om den hade fullbordats, ha varit att bedöma som mindre allvarlig.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om rättspsyikatrisk undersökning i målet om mord och mordbrand m.m.

Tingsrätten har meddelat beslut om att den man som är misstänkt för mord, mordbrand och brott mot griftefriden ska genomgå en rättspsyikiatrisk undersökning.   Mannen är fortsatt häktad. Åklagaren har inte begärt restriktioner. Målet kommer återupptas efter att undersökningen har slutförts. Preliminärt datum för detta är den 25 juli 2017.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Den s.k. försökspunkten har vid mordbrand ansetts nådd när en bussruta krossats och dieselolja hällts in i bussen

Två män som åtalats för försök till mordbrand har i dag dömts av Högsta domstolen för försök till mordbrand respektive medhjälp till försök till mordbrand. Mordbranden skulle, om den hade fullbordats, ha varit att bedöma som mindre allvarlig.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Friande dom i mål om terroristbrott alternativt mordbrand

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål som rör branden i en shiamuslimsk föreningslokal i Malmö. Tingsrätten friar den 30-årige man som stått åtalad för gärningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

47-årig man frikänns från två fall av mordbrand i Loftahammar i Västerviks kommun

Kalmar tingsrätt har i dag frikänt en 47-årig man från anklagelser om två fall av mordbrand och ett fall av grov stöld i Loftahammar, som ligger i Västerviks kommun. Anlagda bränder gjorde att två fritidshus brann ner till grunden. Det hände den 21 november 2016. Från det ena huset hade det dessutom stulits olika föremål. Åklagaren ville att tingsrätten skulle döma 47-åringen för grov stöld och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen i det s.k. mordbrandsmålet är avslutad, dom den 7 april

Rättegången mot två personer för grov mordbrand, och två fall av grov stöld, är nu avslutad. Tingsrätten kommer att meddela sin dom i målet den 7 april 2017 kl. 14:00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål B 10337-16 angående terroristbrott alternativt mordbrand

Åtal för terroristbrott alternativt mordbrand har i dag väckts vid Malmö tingsrätt mot en 30-årig man. Huvudförhandlingen beräknas pågå under tre dagar med början fredagen den 31 mars.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal i mordbrandsmålet

Åtal har väckts mot två personer för grov mordbrand, och grov stöld i två fall, sedan en bostad totalförstördes genom en brand den 23 juli 2016, det s.k. mordbrandsmålet. Huvudförhandling i målet ska hållas den 3 mars med fortsättning den 10 mars 2017. Om förhandlingen tar längre tid än planerat har tingsrätten reserverat den 17 mars som reservdag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom i mål om mord m.m. på Docentgatan i Malmö 1998

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där en nu 54-årig man stått åtalad för mord, försök till mord och grov mordbrand genom att ha anlagt brand i sin ex-flickväns lägenhet på Docentgatan i Malmö 1998. Tingsrätten har frikänt mannen eftersom den bevisning som lagts fram till stöd för att 54-åringen är den som anlagt branden inte når upp till de beviskrav som gäller i brottmål.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet angående mord och grov mordbrand i Norrahammar och på Hökensås

Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 14.00 meddelas dom i målet angående mord och mordbrand i Norrahammar och på Hökensås. Rådmannen Jan Josefsson och f.d. lagmannen Jan Warén, som är domare i målet, presenterar domen och svarar på frågor från 14.10.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten omvandlar inte ådömt livstidsstraff

I november 1982 dömde Gävle tingsrätt en man för bland annat två mord och grov mordbrand till fängelse på livstid. Därefter har han dömts vid tre tillfällen för brott begångna under verkställigheten. Örebro tingsrätt har idag avslagit mannens begäran om att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten omvandlar ådömt livstidsstraff

I november 1982 dömde Gävle tingsrätt en man för bland annat två mord och grov mordbrand till fängelse på livstid. Därefter har han dömts vid tre tillfällen för brott begångna under verkställigheten. Genom beslut den 23 maj 2008 avslog tingsrätten mannens ansökan om omvandling av livstidsstraffet. Göta hovrätt fastställde tingsrättens avgörande ge-nom beslut den 20 november 2008. Sedan mannen p…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom meddelas den 19 januari 2016 i målet angående mord och grov mordbrand i Hökensås och Norrahammar

Under måndagen den 21 december 2015 avslutades huvudförhandlingen i målet angående mord och mordbrand i Hökensås och Norrahammar. Tingsrätten har beslutat att dom i målet meddelas den 19 januari 2016 kl. 14.00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling om bränder vid socialtjänstens lokaler m.m.

Södertörns åklagarkammare har idag väckt åtal mot sammanlagt elva personer för bl.a. mordbrand i ett mål angående bränder vid socialtjänstens lokaler i Tullinge, Tumba och Hallunda under juni – augusti 2015.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen