Etikettarkiv: mutbrott

Stockholms tingsrätt har idag helt frikänt den person som varit åtalad för grovt givande av muta i samband med en offentlig upphandling av järnvägsarbeten år 2013 i Azerbajdzjan.

Tingsrätten har grundat den frikännande domen på att åklagarna inte har bevisat att den åtalade har lovat eller erbjudit en otillbörlig förmån vilket är en förutsättning för att mutbrott ska föreligga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt dömer trygghetsansvarig hos AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det brottmål där en tidigare trygghetsansvarig hos AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) åtalats för grova mutbrott och omfattande förmögenhetsbrott 1999-2002 i förhållande till Falck Security AB (Falck). Åklagaren har även åtalat sex tidigare anställda hos Falck för bestickningsbrott och i vissa fall för grova bedrägerier.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Enig hovrätt ändrar tingsrättens friande dom mot två läkare vid ett sjukhus genom att döma dem för mutbrott men fastställer tingsrättens friande dom mot övriga åtalade.

År 2003 genomförde anställda vid en vårdenhet på ett sjukhus i Jönköping en personalresa till Prag. Delar av kostnaden för resan betalades av läkemedels- och implantatföretag, som var leverantörer till landstinget. Bidragen lämnades sedan företagen hade blivit kontaktade av anställda vid vårdenheten vilka bett om bidrag till resan. En av de nu dömda läkarna tjänstgjorde som verksamhetschef för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Trond Sefastsson döms för mutbrott och bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där journalisten och juristen Trond Sefastsson stått åtalad för grovt mutbrott i två fall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten friar mutbrottsdömd på Migrationsverket

Hovrätten frikänner nu en tjänsteman vid Migrationsverkets kontor i Malmö som av tingsrätten dömts till tre års fängelse för mutbrott m.m.. Tingsrättens friande dom mot en kollega till mannen står fast. En tredje tilltalad döms till nio månaders fängelse för medhjälp till grov urkundsförfalskning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten för Västra Sverige lämnar åtal om mutbrott utan bifall (B 2778-11).

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om mutbrott. I tingsrätten dömdes en f.d. teknisk chef vid ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg till sex månaders fängelse för grovt mutbrott. Till skillnad från tingsrätten menar hovrätten att den gärning som åklagaren beskrivit inte kan bedömas som grovt mutbrott utan i stället som mutbrott av normal­graden. Ett sådant mutbrott preskriberas efter fem…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten för Västra Sverige lämnar åtal om mutbrott utan bifall (B 2778-11).

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om mutbrott. I tingsrätten dömdes en f.d. teknisk chef vid ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg till sex månaders fängelse för grovt mutbrott. Till skillnad från tingsrätten menar hovrätten att den gärning som åklagaren beskrivit inte kan bedömas som grovt mutbrott utan i stället som mutbrott av normal­graden. Ett sådant mutbrott preskriberas efter fem…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten fäller före detta kommuntjänsteman och byggbolagsföreträdare

Tingsrätten har dömt en före detta kommuntjänsteman i Norrköpings kommun för grovt mutbrott, mutbrott, grov trolöshet mot huvudman och anstiftan till trolöshet mot huvudman till ett år tre månaders fängelse. Vidare har tingsrätten dömt en innehavare av en byggfirma för grov bestickning och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter, motsvarande tio månaders…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten fäller före detta kommuntjänsteman och byggbolagsföreträdare

Tingsrätten har dömt en före detta kommuntjänsteman i Norrköpings kommun för grovt mutbrott, mutbrott, grov trolöshet mot huvudman och anstiftan till trolöshet mot huvudman till ett år tre månaders fängelse. Vidare har tingsrätten dömt en innehavare av en byggfirma för grov bestickning och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter, motsvarande tio månaders…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stadsdirektören i det s.k. Arenamålet döms för mutbrott

Solna tingsrätt har i dag dömt den tidigare stadsdirektören i Solna kommun för mutbrott i samband med bl.a. byggandet av nationalarenan för fotboll i kommunen. Övriga åtalade frias.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan om kvarstad mot Takilant Ltd på grund av misstankar om grova mutbrott kan prövas i Sverige (Ö 11249-12)

Hovrätten har idag beslutat att målet om kvarstad mot Takilant Ltd på grund av misstankar om grova mutbrott måste tas upp på nytt av tingsrätten eftersom hovrätten till skillnad från tingsrätten anser att svensk domstol har behörighet att pröva frågan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har idag meddelat dom i det s.k. Arenamålet, som rört frågan om mutbrott förekommit i samband med projekteringen av Arenastaden i Solna

Den vid tingsrätten för mutbrott åtalade kommuntjänstemannen har avlidit under målets handläggning i hovrätten, varför hovrätten inte haft att pröva frågan om eventuell straffrättslig påföljd för honom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt fria…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt fria…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen