Etikettarkiv: nyttjanderätt

Avgörande: Ö 99-12

Ägarna till en byggnad har påstått nyttjanderätt till den mark där byggnaden står. Eftersom påståendet inte har varit uppenbart ogrundat har ansetts att de vid fastighetsreglering rörande marken ska behandlas som sakägare. Även fråga om en anvisning bör lämnas i samband med återförvisning till Lantmäteriet om att byggnadens ägare ska beredas tillfälle att väcka talan om nyttjanderätten.

Operasång inte skäl för sänkt avgift

Hovrättsdom: Kvinnan krävde nedsättning av årsavgiften då hon stördes av sin grannes skal- och sångövningar. Hovrätten anser dock, till skillnad från tingsrätten, att övningarna inte medfört hinder eller men i kvinnans nyttjanderätt och hon är därför inte berättigad till nedsättning av årsavgiften.

Rättsområde: Hyresrätt, Bostadsrätt