Etikettarkiv: omsättningstillgångar

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv i balansräkningen om djuren redovisas som omsättningstillgångar men inte om djuren redovisas som anläggningstillgångar.Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen