Etikettarkiv: rättspsykiatrisk vård

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om en EU-medborgare som saknar uppehållsrätt och genomgår rättspsykiatrisk vård har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för annat än akuta nödsituationer (Mål nr 4464-17 och 6418-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4553-16 och 4554-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ökad processuell rättvisa för patienter som ges rättspsykiatrisk vård

Förvaltningsrätten i Karlstad har för andra gången intervjuat patienter som vårdas inom rättspsykiatrin för att undersöka hur de uppfattar domstolens prövning av tvångsvården. – Undersökningarna är unika eftersom domstolens egna domare har deltagit i intervjuerna för att lyssna direkt på patienterna. Nu fördjupar domstolen arbetet med att åstadkomma en domstolsprövning som är tydlig för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer till livstids fängelse för dubbelmord

Hovrätten har i dag dömt en man för två mord och ändrat påföljden från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning till fängelse på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättspsykiatrisk vård för sabotage

Södertörns tingsrätt har i dag dömt en man till rättspsykiatrisk vård för bland annat sabotage. Brottsligheten har bestått i ett mycket stort antal obefogade telefonsamtal till både myndigheter och privatpersoner.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man som dödade sina föräldrar döms till rättspsykiatrisk vård

Den man som åtalats för att sommaren 2016 ha dödat sina föräldrar i Sollentuna döms enligt åtalet för mord. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård. Mannen ska betala skadestånd till offrens anhöriga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6054-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1411-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m (Mål nr 6054-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1411-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Onsalamordet

Varbergs tingsrätt har idag dömt den man som stod åtalad för mord och två fall av mordförsök i Forsbäck på Onsalahalvön i december månad förra året. Han döms för gärningarna och överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet gällande mord i Runby, Upplands Väsby, den 5 augusti 2015

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en 19-årig man har åtalats för att ha dödat en kvinna i ett motionsspår i Runby, Upplands Väsby. Han döms för mord och brott mot griftefrid. Han överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet gällande mord i Runby, Upplands Väsby, den 5 augusti 2015

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en 19-årig man har åtalats för att ha dödat en kvinna i ett motionsspår i Runby, Upplands Väsby. Han döms för mord och brott mot griftefrid. Han överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tydligare patientperspektiv i fokus för domstolen

Förvaltningsrätten i Karlstad publicerade idag rapporten En opartisk prövning – intervjuundersökning med patienter vid Rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn. I undersökningen har domstolen tagit reda på vilken sorts information och vilken typ av bemötande som patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning anser leder till att de har möjlighet att komma till…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten dömer brodern för mord

En ung kvinna anträffades den 3 augusti 2009 död i sitt hem i Vollsjö i Skåne. Av den rättsmedicinska undersökningen framgår att hon skjutits med två skott i huvudet och att hon avlidit av dessa skador. Åklagaren åtalade den 15-årige brodern för mord på sin syster. Ystads tingsrätt fällde brodern för mordet och bestämde påföljden till överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten friar kvinna åtalad för anstiftan av mord alternativt medhjälp till mord

Göta hovrätt har idag friat en kvinna åtalad för anstiftan av mord alternativt medhjälp till mord på sin tidigare sambos dotter. Den tidigare sambon begick mordet i augusti 2003 och dömdes av Värnamo tingsrätt i mars 2004 för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En 35-årig man döms för flera fall av grov våldtäkt mot barn m.m.

Södertörns tingsrätt har idag dömt en 35-årig man från södra Stockholmsområdet för grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande. Brotten har begåtts mot 13 olika flickor, varav fyra är okända. De kända flickorna var vid övergreppen sju till tio år gamla. Tingsrätten har i domen beslutat att mannen ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om "barnflickan i Knutbydramat" meddelas den 14/12

Sara Svensson, som dömts för mord till rättspsykiatrisk vård i det så kallade Knutbydramat har via sin läkare ansökt om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten beslutar att rättspsykiatrisk vård av Sara Svensson ska upphöra

Förvaltningsrätten i Linköping meddelar idag dom i målet angående chefsöverläkarens ansökan om att den rättpsykiatriska vården beträffande Sara Svensson ska upphöra. Förvaltningsrätten beslutar att den rättspsykiatriska vården ska upphöra eftersom det är låg risk för återfall i allvarlig brottslighet och det heller inte finns behov av rättspsykiatrisk vård med hänsyn till hennes psykiska och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

40-årig åtalad barnskötare ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

Kristianstad tingsrätt har den 22 oktober 2015 kommit fram till att det har presenterats övertygande bevisning för att den barnskötare som åtalats för flera fall av sexuella övergrepp mot barn har begått de åtalade gärningarna. Rättspsykiatrisk undersökning behövs för att tingsrätten ska kunna ta ställning till om 40-åringen ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk undersökni…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen